mienie przesiedleńcze

Jak bezproblemowo przewieźć mienie przesiedleńcze

Stoisz przed wyzwaniem przewiezienia mienia przesiedleńczego i chcesz to zrobić sprawnie oraz zgodnie z przepisami? Mienie przesiedleńcze to twój dobytek osobisty, który towarzyszy ci w trakcie przeprowadzki międzynarodowej – od mebli po pojazdy. Zrozumienie procedur celnych, kwalifikowania przedmiotów i korzystania ze zwolnień celnych może być kluczowe. W tym artykule znajdziesz informacje, które pomogą ci szybko i efektywnie zorganizować transport mienia oraz uniknąć problemów z urzędami celnymi.

Najważniejsze Informacje

 • Mienie przesiedleńcze to używane osobiste przedmioty, które osoba przeprowadzająca się planuje zabrać ze sobą do nowego miejsca zamieszkania, w tym pojazdy, meble, sprzęty AGD/RTV, instrumenty muzyczne czy zwierzęta domowe.
 • Aby uzyskać zwolnienie z należności celnych, przedmioty muszą być używane przez minimum 6 miesięcy przed przeprowadzką, a osoba przeprowadzająca się powinna zamieszkiwać poza UE przez co najmniej 12 miesięcy.
 • Niektóre przedmioty, takie jak napoje alkoholowe, tytoń, wyroby tytoniowe, środki transportu do działalności gospodarczej oraz towary używane zawodowo (z pewnymi wyjątkami) nie kwalifikują się do zwolnienia z cła.

Co należy rozumieć pod pojęciem “mienie przesiedleńcze”?

Pojęcie "mienie przesiedleńcze"

Gdy decydujemy się na zmianę miejsca zamieszkania, szczególnie z jednego kraju do drugiego, napotykamy na termin “mienie przesiedlenia”. Co to takiego? Otóż, mienie przesiedlenia, czyli inaczej mienie osobiste, to wszystkie te przedmioty, które planujemy zabrać ze sobą do nowego domu i które już służyły nam w jej poprzednim miejscu zamieszkania. Mówimy tu o przedmiotach, które mają za zadanie ułatwić nam życie w nowym miejscu, w taki sam sposób jak to miało miejsce wcześniej.

W skład mienia przesiedlenia mogą wchodzić:

 • rowery
 • pojazdy
 • sprzęty AGD i RTV
 • meble
 • przenośne instrumenty muzyczne
 • nasze ukochane zwierzęta domowe

Wszystko to, co pozwala czuć się jak w domu, mimo zmiany otoczenia.

Jakie przedmioty kwalifikują się jako mienie osobiste?

Przykłady mienia osobistego

Zastanawiasz się, które z Twoich rzeczy możesz zabrać ze sobą jako mienie osobiste? Lista jest szeroka. Do mienia osobistego zaliczamy wszystko to, co jest przeznaczone na własny użytek, czyli na przykład:

 • samochody
 • rowery
 • meble
 • odzież
 • zwierzęta domowe
 • narzędzia i sprzęt potrzebne do wykonywania zawodu

Niezwykle ważne jest, aby przedmioty te były wykorzystywane przez Ciebie na co dzień, ponieważ tylko wtedy mogą zostać zakwalifikowane jako część mienia przesiedleńczego.

Co ważne, jeśli chodzi o prywatne pojazdy mechaniczne, to muszą one być przemieszczone na teren Polski najpóźniej do 12 miesięcy od daty Twojego osiedlenia się w kraju, aby mogły być uznane za mienie przesiedleńcze.

Warunki uzyskania zwolnienia z należności celnych

Warunki uzyskania zwolnienia z należności celnych

Zwolnienie z należności celnych to kwestia, która z pewnością interesuje każdego przeprowadzającego się za granicę. Aby móc z niego skorzystać, należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim, mienie musi być w posiadaniu i użytkowaniu przez co najmniej 6 miesięcy przed wyjazdem, a osoba przesiedlająca się powinna zamieszkiwać poza Unią Europejską przez minimum 12 miesięcy przed przeprowadzką.

Należy pamiętać, że mienie przesiedleńcze musi być przeznaczone do użytku w nowym miejscu zamieszkania w taki sam sposób jak w poprzednim oraz że zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia od podatku VAT ani akcyzy, które są rozpatrywane odrębnie.

Czas zamieszkiwania w poprzednim miejscu zamieszkania

Aby udokumentować 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza UE, będziesz potrzebować takich dokumentów jak umowa najmu mieszkania, umowa o pracę, rachunki za media, które potwierdzą, że przez cały ten czas rzeczywiście mieszkałeś poza granicami Unii. Jest to niezbędne, aby skorzystać ze zwolnienia celnego przywozu mienia przesiedleńczego.

Warto również przygotować dokumenty wykazujące zakończenie stosunków zawodowych i miejsca zamieszkania, jak wypowiedzenie umowy o pracę czy najmu mieszkania oraz rozliczenie podatkowe P45. Nie zapomnij udokumentować fizycznego powrotu do UE, na przykład poprzez przedstawienie biletu na prom, samolot lub inny środek transportu.

Okres użytkowania mienia

Kolejnym ważnym aspektem jest okres, przez który mienie było w Twoim użytkowaniu. Musi być to minimum 6 miesięcy przed datą zmiany miejsca zamieszkania. Jako dowody użytkowania mogą posłużyć Ci oryginalne dowody zakupu, a w przypadku pojazdów – dowód rejestracyjny wystawiony na Twoje imię, potwierdzający posiadanie pojazdu przez wymagany czas przed przeprowadzką.

Procedura zgłoszenia celnego

Złożenie zgłoszenia celnego o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła to kolejny krok, który musisz wykonać, aby skorzystać ze zwolnienia. W ramach procedury dopuszczenia, zgłoszenie to może przyjąć formę papierowego dokumentu SAD lub komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT. Do zgłoszenia należy dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach, oraz inne dokumenty, takie jak dowody zakupu czy rejestracyjne pojazdów.

Pamiętaj, że wszystkie przedmioty przewożone w ramach przeprowadzki międzynarodowej podlegają zgłoszeniu celnemu i mogą zostać poddane kontroli.

Specyfika mienia przesiedlenia pochodzącego z UK

Specyfika mienia przesiedlenia z UK

Brexit wprowadził nową rzeczywistość dla osób przeprowadzających się z Zjednoczonego Królestwa do krajów Unii Europejskiej. Po opuszczeniu przez UK unijnej unii celnej, jednolitego rynku oraz obszaru VAT, mienie przesiedleńcze z tego kraju podlega teraz regulacjom, jak dla towarów z państwa trzeciego. Oznacza to, że mimo Umowy handlowej i współpracy (TCA) między UK a UE, towary, w tym mienie przesiedleńcze, importowane z UK do Polski podlegają standardowej stawce VAT wynoszącej 23%.

Zaleca się więc skorzystanie z usług pośredników celnych, którzy pomogą w składaniu wymaganych deklaracji i przeprowadzą przez skomplikowany proces importu.

Przypadki wyłączeń ze zwolnień celnego

Niestety, nie wszystkie towary mogą być zwolnione z cła. Napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe nie kwalifikują się do zwolnienia z należności celnych. Podobnie, środki transportu przeznaczone do działalności gospodarczej oraz towary wykorzystywane zawodowo, z wyjątkiem niektórych przenośnych narzędzi, również nie mogą być zwolnione z należności celnych przywozowych.

Jeśli skorzystasz ze zwolnienia, nie możesz pożyczać, oddawać w zastaw, wynajmować ani odstępować mienia przesiedleńczego przez co najmniej 12 miesięcy od momentu dopuszczenia do obrotu.

Obowiązki związane z mieniem przesiedleńczym po przywozie

Obowiązki związane z mieniem przesiedleńczym po przywozie

Po przywozie mienia przesiedleńczego, na Ciebie nakładają się pewne obowiązki. Przez pierwsze 12 miesięcy od dopuszczenia mienia do obrotu, nie możesz go:

 • pożyczać
 • oddawać w zastaw
 • wynajmować
 • ani odstępować

bez poinformowania o tym urzędu celno-skarbowego. W przypadku naruszenia tych zasad, należy uiścić należności celne zgodnie z aktualnymi stawkami w dniu naruszenia, które są uzależnione od typu i wartości towaru.

Paliwo znajdujące się w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych, które jest przywożone w ramach mienia przesiedleńczego, również jest objęte ograniczeniami.

Rejestracja pojazdów w ramach mienia przesiedlenia

Przywożąc pojazd w ramach mienia przesiedlenia, musisz pamiętać o dopełnieniu formalności związanych z jego rejestracją. Proces ten obejmuje objęcie pojazdu procedurą celną tranzytu, zgłoszenie pojazdu do dopuszczenia do obrotu i zarejestrowanie go na terytorium RP. Wymagane dokumenty to między innymi oryginał dokumentu celnego SAD lub komunikat elektroniczny do systemu AIS/IMPORT.

Opłaty rejestracyjne różnią się w zależności od sytuacji, ale standardowo opłata wynosi 160 złotych i obejmuje wydanie dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe oraz tablice rejestracyjne.

Przykłady dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek do zwolnienia

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z należności celnych, musisz być w stanie przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek do zwolnienia, z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności. Do najważniejszych należą:

 • faktury zakupu, które wykazują, że mienie było używane przez co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką
 • umowy najmu
 • umowy o pracę
 • rachunki za media
 • dowody rejestracyjne pojazdów

Jak uniknąć problemów z urzędami celnymi?

Zapewne zastanawiasz się, jak przejść przez cały proces bez zbędnych komplikacji i problemów z urzędami celnymi. Planowanie z odpowiednim wyprzedzeniem jest kluczem do sukcesu. Zacznij od:

 1. Odwiedzenia oficjalnej strony polskiej służby celnej, aby zapoznać się z najnowszymi przepisami.
 2. Skontaktowania się z urzędem celnym, aby uzyskać informacje na temat obowiązujących procedur.
 3. Zgromadzenia wszystkich wymaganych dokumentów przed przeprowadzką, co pomoże uniknąć wątpliwości i konieczności dostarczania dodatkowych potwierdzeń.

Dokładne sprawdzenie zgodności transportowanych przedmiotów z przepisami celnymi kraju docelowego i pozbycie się niepotrzebnych rzeczy pozwoli Ci uniknąć problemów podczas kontroli celnej. Pamiętaj, by podczas pakowania mieć pod ręką akcesoria takie jak:

 • nożyczki
 • taśma klejąca
 • markery
 • folia bąbelkowa

Uporządkowanie i dokładne oznaczenie kartonów nie tylko ułatwi kontrolę celnych, ale także pomoże w szybkim odnalezieniu przedmiotów po przenosinach.

Podsumowanie

Zawartość tego poradnika pokazuje, że przeprowadzka międzynarodowa z mieniem przesiedleńczym może być procesem skomplikowanym, ale dzięki właściwemu przygotowaniu i znajomości obowiązujących przepisów, można uniknąć wielu problemów. Ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami zwolnienia z należności celnych, a także zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów, które będą wymagane przez służby celne. Nie zapominajmy także o obowiązkach, które na nas ciążą po przywozie mienia, aby nie narazić się na dodatkowe opłaty. Pamiętaj, że wiedza i odpowiednie przygotowanie to klucz do pomyślnej przeprowadzki bez niespodzianek. Niech ten poradnik będzie dla Ciebie kompasem w czasie, gdy będziesz zmierzał w stronę nowego rozdziału Twojego życia.

Najczęściej Zadawane Pytania

Gdzie załatwić mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze można załatwić poprzez zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego w ramach mienia przesiedlenia i objęcie go procedurą celną tranzytu w pierwszym urzędzie celnym Unii Europejskiej, a następnie zgłoszenie dopuszczenia towaru do obrotu.

Ile razy można robić mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze można powtarzać co 2 lata, o ile spełnione są odpowiednie warunki, takie jak zmiana stałego miejsca zamieszkania, przebywanie w USA ponad 12 miesięcy oraz posiadanie stałego zameldowania w Polsce.

Po jakim czasie można sprzedać mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze można sprzedać po 12 miesiącach od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, z koniecznym poinformowaniem odpowiednich organów o transakcji.

Jak udowodnic mienie przesiedlencze?

Aby udowodnić mienie przesiedleńcze, należy przedstawić organom celnym dokumenty potwierdzające zameldowanie w kraju, kartę czasowego pobytu, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania oraz inne dokumenty świadczące o wyborze miejsca zamieszkania w Polsce.

Co to jest mienie przesiedleńcze?

Mienie przesiedleńcze to rzeczy przeznaczone do własnego użytku lub zaspokojenia potrzeb domowych, przewożone podczas przeprowadzki międzynarodowej, zasady przewozu zależą od kraju.

Uzyskaj wycenę

Jako firma przeprowadzkowa posiadamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, która w razie wątpiliwości, pytań chętnie Państwu pomoże 🙂

Skontaktuj się z nami